XII Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę 2019

w ramach biegu odbędą się również:

Mistrzostwa Polski Skyrunning Vertical KM
Mistrzostwa Polski Skyrunning Vertical KM
Finał Pucharu Polski Skyrunning
Finał Pucharu Polski Skyrunning

Regulamin zawodów

UWAGA:

ZMIANA TERMINU BIEGU!!!!!!!!

 

 1. Organizator

  Alpin Sport Zakopane

 2. Termin i miejsce

  14.09.2019r. (sobota) Zakopane, Rondo Jana Pawła II
  start godz. 10.00, spod sklepu ALPIN SPORT

 3. Program

  Piątek - 13.09.2019 (tylko wydawanie pakietów startowych i numerów!!!)

  15:00-21:00 - otwarcie biura zawodów w budynku "Centralnego Ośrodka Sportu" przy ul. Bronisława Czecha 1

  Jeśli nie możesz odebrać pakietu w piątek, może zrobić to osoba upoważniona (pobierz druk)

  Sobota - 14.09.2019 (tylko przyjmowanie depozytów!!!)

  8.00 - otwarcie przyjmowania depozytów przy sklepie AlpinSport na Rondzie Jana Pawła II

  9.00 - zakończenie przyjmowania depozytów!

  9.45 - odprawa

  10:00 - start

  15:00-16:30 - obiad w budynku "Centralnego Ośrodka Sportu" przy ul. Bronisława Czecha 1

  17:00 - wręczenie nagród w budynku "Centralnego Ośrodka Sportu"
  przy ul. Bronisława Czecha 1

  19:00 - zakończenie

 4. Dystans/trasa

  Trasa prowadzi z Ronda Jana Pawła II w Zakopanym (915 m n.p.m.) przez Myślenickie Turnie, na szczyt Kasprowego Wierchu (1986 m n.p.m.).

  Dystans ~ 8.5 km
  Przewyższenie: ~ + 1072 m

  Trasa biegnie szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego w związku z tym zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Parku m.in.:
  - zakaz schodzenia za szlaku,
  - zakaz wyrzucania śmieci,
  - zakaz płoszenia zwierząt,
  Zawodnicy schodzący ze szlaku (a tym samym z trasy) będą dyskwalifikowani!
 5. Kategorie wiekowe (kobiety i mężczyźni)
   
  Junior K1 i M1 (16-19 lat) (2003 - 2000)
  Senior I K2 i M2 (20-29 lat) (1999 - 1990)
  Senior II K3 i M3 (30-39 lat) (1989 - 1980)
  Masters K4 i M4 (40-49 lat) (1979 - 1970)
  Weteran I K5 i M5 (50-59 lat) (1969 – 1960)
  Weteran II K6 i M6 (powyżej 60 lat) (1959 i starsi)
  Dla ratowników górskich jest osobna kategoria.

  Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia, oraz osoby od 16-go roku życia które posiadają pisemną zgodę rodziców (pobierz druk).

 6. Wpisowe

  Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza (warunkiem jest wpisanie prawidłowych danych!!!) wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w kwocie:
   

  Po tym terminie (tj. po 30.08.2019r) - w biurze zawodów (piątek od 15:00 - 21:00 i sobota od 8:00 - 9:00) - 250zł lub 60€
  o ile wcześniej nie ma informacji o braku wolnych miejsc !!!

  wpłaty, po dokonaniu zgłoszenia internetowego należy dokonywać na konto:

  ALIOR BANK:
  BIC-SWIFT:
  ALBPPLPW
  05 2490 0005 0000 4530 1948 7680
  IBAN:
   PL 05 2490 0005 0000 4530 1948 7680

  ALP SP. Z.O.O.
  43-190 MIKOŁÓW
  UL. RYBNICKA 20

  TYTUŁEM : Kasprowy 2019 – imię i nazwisko osoby lub osób startujących

  Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w Biurze Zawodów.

  Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

  Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na starcie biegu. Pakiet startowy może zostać odebrany przez osobę drugą po okazaniu imiennego upoważnienia tylko w czasie czynnego biura zawodów !!! (nie wysyłamy pakietów startowych po zakończeniu biegu)

  W ramach wpisowego gwarantujemy:

  • osoby które kiedykolwiek startowały w naszych biegach: "RMD WINTER RUN" lub "ALPINSPORT TATRZAŃSKI BIEG POD GÓRĘ" - wpisowe wynosi: 150zł
  • osoby które startują po raz pierwszy - wpisowe wynosi: 200 zł
  • zapisy kończą się 1.09.2018 w samo południe (O ile nie zostanie wyczerpany wcześniej limit!)
  • raz wniesiona opłata nie podlega zwrotwi w żadnych okolicznościach oraz zamianie na innego zawodnika!!!
  • limit wszystkich zawodników wynosi 350 osób. Po w/w terminach, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy a zapisy będą kontynuowane aż do wyczerpania limitu. Powyższy schemat będzie powtarzany aż do wyczerpania miejsc.
  • Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych osób.
    
  • pamiątkowy medal,
  • pamiątkową koszulkę termoaktywną TERNUA,
  • czapeczkę marki BUFF,
  • kupon rabatowy -20% procent do wykorzystania w sieci sklepów Alpin Sport w Zakopanem,
  • ciepły posiłek (obiad), napoje,
  • zjazd kolejką,
  • opłatę wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
  • ubezpieczenie NW na czas zawodów,
  • udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych,
  • ciepły napój na szczycie Kasprowego (górna stacja kolejki PKL),
  • dobrą zabawę :)

   UWAGA!
  • Toaleta w "Barze Tatrzańskim"  przy rondzie (START) oraz toaleta w górnej stacji kolejki PKL (META) za okazaniem numerka startowego jest nieodpłatna.

 

 1. Nagrody

  Łączna suma nagród finansowych wynosi 11.800,00 zł (w gotówce i bonach)

  7.1 Pula nagród finansowych w Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę, będącym Mistrzostwami Polski SKYRUNNING wynosi: 7.000,00 zł (w gotówce i bonach)

  W klasyfikacji generalnej biegu za miejsca 1-5 open (kobiety i mężczyźni) w formie bonów i gotówki:

  1 m-ce: 500 zł bon + 600 zł gotówka

  2 m-ce: 450 zł bon + 500 zł gotówka

  3 m-ce: 400 zł bon + 400zł gotówka

  4 m-ce: 350 zł bon 

  5 m-ce: 300 zł bon

  W kategoriach wiekowych biegu (kobiety i mężczyźni) medale i nagrody rzeczowe, oraz bony o wartości:

  1 m-ce: 120 zł

  2 m-ce: 100 zł

  3 m-ce: 80 zł

  Za rekord trasy (K i M): 600 zł w bonach

  Obecny rekord trasy wynosi:

  Mężczyźni: 00:48:19,06 Andrzej Długosz (UBIQUINOL / MLODOW) (rok 2017)

  Kobiety: 00:58:31,40 Dominika Wiśniewska-Ulfik (RMD/Montrail Team) (rok 2014)

  Ponad to wśród wszystkich zawodników odbędzie się losowanie nagród rzeczowych.

  7.2 Pula nagród finansowych w Pucharze Polski Skyrunning wynosi: 4.800,00 zł (w gotówce i bonach)

  W klasyfikacji generalnej biegu za miejsca 1-6 open (kobiety i mężczyźni) w formie bonów i gotówki:

  1 m-ce: 300 zł bon + 500 zł gotówka

  2 m-ce: 200 zł bon + 400 zł gotówka

  3 m-ce: 150 zł bon + 300zł gotówka

  4 m-ce: 300 zł bon 

  5 m-ce: 250 zł bon

  6 m-ce: 200 zł bon

  UWAGA:

  Warunkiem odebrania nagród za bieg Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę/Mistrzostwa Polski w SKYRUNING'U, jest osobista obecność nagradzanego zawodnika w trakcie ceremonii rozdania nagród.

  Przy odbiorze nagrody finansowej wymagane są:

  PESEL, seria i nr dowodu, oraz NIP

 2. Biuro zawodów
   

  Paweł Drost,
  tel. 603 54 54 55,
  e-mail: [email protected]

  w dniu zawodów: Pod sklepem AlpinSport
  Rondo Jana Pawła II,
  Zakopane

  Zgłoszenia na stronie www zawodów.

  www.biegnakasprowy.pl

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - przyjmujemy tylko 350 zawodników !

  Decyduje data wpłaty wpisowego.

  WPISOWE PROSIMY WPŁACAĆ PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE !!!

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

     Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Alpin Sport, udostępniania sponsorom oraz partnerom Alpin Sport Tatrzańskiego Biegu Pod Górę w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez firmy Alpin Sport oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Ponadto uczestnik wyraża zgodę na prezentację imienia, nazwiska, rocznika, miejscowości oraz klubu na listach startowych oraz na wynikach AlpinSport Tatrzański Bieg Pod Górę.

​Uwaga!

 • zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe

 • w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub czynników niezależnych od organizatora, organizator ma prawo do zmiany trasy

 • zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy będą dyskwalifikowani

 • numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej

 • Organizator nie zapewnia noclegów, oraz nie przyjmuje na siebie ich rezerwacji.

 • każdy zawodnik dostanie oznaczoną torebkę o wymiarach 23 x 26 cm, w którą będzie mógł spakować depozyt (Zawodnicy oddają depozyt na własną odpowiedzialność /oświadczenie/. Organizatorzy nie przyjmują cennych rzeczy. Depozyty będą do odbioru w Górnej Stacji Kolejki PKL

 • Limit czasu: 60 MINUT NA MYŚLENICKIE TURNIE

 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”, odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

 • ze względu na przewidywaną dużą ilość zawodników i mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich startujących nie dopuszczamy do startu zawodników z kijkami trekkingowymi

"zawodnik dobiegający do mety zobowiązany jest do niezwłocznego zjazdu kolejką - zakazuje się schodzenia trasą biegu"

REGULAMIN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANOM !!!