Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę

w ramach biegu odbędą się również:

Puchar Polski Skyrunner
Mistrzostwa Polski Skyrunning Vertical KM

 

 1. Organizator

  Alpin Sport Zakopane

 2. Termin i miejsce

  21.09.2024r. (sobota) Zakopane, Rondo Jana Pawła II
  start godz. 10.00

 3. Program

Piątek - 20.09.2024 (tylko wydawanie pakietów startowych i numerów!!!)

17:00-21:00 - otwarcie biura zawodów w budynku "COS Zakopane" przy ul.  Bronisława Czecha 1 , jeśli nie możesz odebrać pakietu w piątek, może zrobić to osoba upoważniona (pobierz druk)

Sobota - 21.09.2024 (tylko przyjmowanie depozytów!!!)

8.00 - otwarcie przyjmowania depozytów przy sklepie AlpinSport na Rondzie Jana Pawła II

9.00 - zakończenie przyjmowania depozytów! w maseczce

9.45 - odprawa przy starcie Rondo Jana Pawła II (obok sklepu AlpinSport) zawodnicy "BIEGU"

10:00 - start zawodnicy "BIEGU"

10:05 - odprawa przy dyrekcji TPN zawodnicy "MARSZOBIEGU"

10:20 - start zawodnicy "MARSZOBIEGU"

15:00-17:00 - obiad w budynku "COS Zakopane" przy ul.  Bronisława Czecha 1

17:00 - wręczenie nagród w budynku "COS Zakopane" przy ul.  Bronisława Czecha 1

17:00 - zakończenie

 1. Dystans/trasa

  Trasa prowadzi z Ronda Jana Pawła II w kierunku Kuźnic obok Dyrekcji Parku TPN w Zakopanym (986 m n.p.m.) przez Myślenickie Turnie, na szczyt Kasprowego Wierchu (1986 m n.p.m.). (klasyfikacja "BIEG") zaś dla klasyfikacji "MARSZOBIEG" trasa prowadzi od Dyrekcji Parku TPN w Zakopanym (986 m n.p.m.) przez Myślenickie Turnie, na szczyt Kasprowego Wierchu (1986 m n.p.m.).

  Dystans ~ 8.7 km (klasyfikacja "BIEG")

  Dystans ~ 6.5 km (klasyfikacja "MARSZOBIEG")
  Przewyższenie: ~ + 1000 m

  Trasa biegnie szlakami Tatrza
  ń
  skiego Parku Narodowego w związku z tym zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Parku m.in.:
  - zakaz schodzenia za szlaku,
  - zakaz wyrzucania
  śmieci,
  - zakaz p
  łoszenia zwierząt,
  Zawodnicy schodz
  ący ze szlaku (a tym samym z trasy) będą dyskwalifikowani

 2. Kategorie wiekowe (kobiety i mężczyźni) 

Senior I

K2 i M2

(18-29 lat)

(2005 - 1994)

Senior II

K3 i M3

(30-39 lat)

(1993 - 1984)

Masters

K4 i M4

(40-49 lat)

(1983 - 1974)

Weteran I

K5 i M5

(50-59 lat)

(1973 – 1964)

Weteran II

K6 i M6

(powyżej 60 lat)

(1963 i starsi)


 

Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia.

 1. Wpisowe

  Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza (warunkiem jest wpisanie gprawidłowych danych!!!) wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

  A. wpisowe wynosi: 250 zł (klasyfikacja "BIEG") , 230 zł (klasyfikacja "MARSZOBIEG")

  B. zapisy kończą się 15.09.2024 w samo południe (O ile nie zostanie wyczerpany wcześniej limit!)

  C. raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach oraz zamianie na innego zawodnika!!!

  D. limit wszystkich zawodników wynosi 350 osób. Po w/w terminach, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy a zapisy będą kontynuowane aż do wyczerpania limitu. Powyższy schemat będzie powtarzany aż do wyczerpania miejsc.

  E. z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY aktualni Mistrzowie Polski Seniorów 2023r., (z tegorocznym tytułem!) w biegach górskich.

  F. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych osób.

Po tym terminie (tj. po 30.08.2024r) - w biurze zawodów (piątek od 15:00 - 21:00 i sobota od 8:00 - 9:00) - 280zł lub 75€
o ile wcześniej nie ma informacji o braku wolnych miejsc !!!

wpłaty, po dokonaniu zgłoszenia internetowego należy dokonywać na konto:

ALIOR BANK:
BIC-SWIFT: ALBPPLPW
05 2490 0005 0000 4530 1948 7680
IBAN:
 PL 05 2490 0005 0000 4530 1948 7680

ALP SP. Z.O.O.
43-190 MIKOŁÓW
UL. RYBNICKA 20

TYTUŁEM : Kasprowy 2024 – imię i nazwisko osoby lub osób startujących

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w Biurze Zawodów.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na starcie biegu. Pakiet startowy może zostać odebrany przez osobę drugą po okazaniu imiennego upoważnienia tylko w czasie czynnego biura zawodów !!! (nie wysyłamy pakietów startowych po zakończeniu biegu)

7. W ramach wpisowego gwarantujemy:

 • pamiątkowy medal,

 • Koszulka termoaktywna TERNUA

 • kupon rabatowy -20% procent do wykorzystania w sieci sklepów Alpin Sport w Zakopanem,

 • ciepły posiłek (obiad), napoje,

 • zjazd kolejką,

 • opłatę wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego,

 • ubezpieczenie NW na czas zawodów,

 • ciepły napój na szczycie Kasprowego (górna stacja kolejki PKL),

 • dobrą zabawę :)

  UWAGA!
  Toaleta w "Barze Tatrza
  ńskim"
    przy rondzie (START) oraz toaleta w górnej stacji kolejki PKL (META) za okazaniem numerka startowego jest nieodpłatna.

8. Nagrody

  8.1 Łączna suma nagród finansowych wynosi 9.900,00 zł (w bonach) (klasyfikacja "BIEG")

 8.2 W klasyfikacji generalnej biegu/Mistrzostw Polski za miejsca 1-5 open (kobiety i mężczyźni) w formie bonów:

1 m-ce: 1000 zł bon

2 m-ce: 800 zł bon

3 m-ce: 600 zł bon

4 m-ce: 400 zł bon 

5 m-ce: 200 zł bon

  8.3 W kategoriach wiekowych biegu (kobiety i mężczyźni) medale i nagrody rzeczowe, oraz bony o wartości:

1 m-ce: 120 zł

2 m-ce: 100 zł

3 m-ce: 80 zł

  Obecny rekord trasy (start od Ronda Jana Pawła II) wynosi:

Mężczyźni: 00:48:19,06 Andrzej Długosz (UBIQUINOL / MLODOW) (rok 2017)

Kobiety: 00:57:20,03 Anna Celińska (Bielsko-Biała) (rok 2021)

  8.4 W Pucharze Polski Skyrunning (kobiety i mężczyźni) nagrody rzeczowe, oraz bony o wartości:

1 m-ce: 600 zł bon

2 m-ce: 500 zł bon

3 m-ce: 400 zł bon

4 m-ce: 300 zł bon

5 m-ce: 200 zł bon

  8.5 W klasyfikacji "MARSZOBIEG" pierwszych trzech zwycięzców będzie nagradzanych w kategorii OPEN

Ponad to wśród wszystkich zawodników odbędzie się losowanie nagród rzeczowych.

 UWAGA:

Warunkiem odebrania nagród za bieg Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę/Mistrzostwa Polski w SKYRUNING'U, jest osobista obecność nagradzanego zawodnika w trakcie ceremonii rozdania nagród.

  9. Biuro zawodów

Paweł Drost,
tel.
603545455,
e-mail: 
[email protected]

w dniu zawodów: Pod sklepem AlpinSport
Rondo Jana Paw
ła II,
Zakopane

Zgłoszenia na stronie www zawodów.

www.biegnakasprowy.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - przyjmujemy tylko 350 zawodników !

Decyduje data wpłaty wpisowego.

WPISOWE PROSIMY WPŁACAĆ PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE !!!

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

     Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Alpin Sport, udostępniania sponsorom oraz partnerom Alpin Sport Tatrzańskiego Biegu Pod Górę w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez firmy Alpin Sport oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Ponadto uczestnik wyraża zgodę na prezentację imienia, nazwiska, rocznika, miejscowości oraz klubu na listach startowych oraz na wynikach AlpinSport Tatrzański Bieg Pod Górę.

Uwaga!

 • zawody odbędą się chyba że PKL ,TOPR, TPN wyda zakaz organizacji zawodów.

 • w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub czynników niezależnych od organizatora, organizator ma prawo do zmiany trasy

 • zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy będą dyskwalifikowani

 • numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej

 • Organizator nie zapewnia noclegów, oraz nie przyjmuje na siebie ich rezerwacji.

 • każdy zawodnik dostanie oznaczoną torebkę o wymiarach 23 x 26 cm, w którą będzie mógł spakować depozyt (Zawodnicy oddają depozyt na własną odpowiedzialność /oświadczenie/. Organizatorzy nie przyjmują cennych rzeczy. Depozyty będą do odbioru w Górnej Stacji Kolejki PKL

 • Limit czasu: 60 MINUT NA MYŚLENICKIE TURNIE

 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

 • ze względu na przewidywaną dużą ilość zawodników i mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich startujących nie dopuszczamy do startu zawodników z kijkami trekkingowymi (nie dotyczy zawodników startujących w klasyfikacji "MARSZOBIEG")

"zawodnik dobiegający do mety zobowiązany jest do niezwłocznego zjazdu kolejką - zakazuje się schodzenia trasą biegu"


 

REGULAMIN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANOM !!!